Konversasjonskurs

Det å samtale og å diskutere på norsk er kanskje noe av det vanskeligste for deg som har et annet morsmål. I mai 2017 arrangerer Folkeuniversitetet i Bodø et kurs der du kan trene nettopp på muntlige ferdigheter – målet er at du skal bli bedre til å ordlegge deg, diskutere og å argumentere. Så […]

Read More Konversasjonskurs
April 3, 2017

Tags: , , , , ,